راهنمای استایل

کدام رنگ را با کدام رنگ ست کنید؟ چه لباسی را در مهمانی بپوشید؟ کدام لباس برای یک جلسه مصاحبه کاری مناسب است و چه رنگی برای یک قرار دوستانه؟ در مورد مورد و فشن بیشتر بدانید و مثل یک استایلیست حرفه‌ای لباس بپوشید!